Aqüeducte del reg de l’Ama d’Altea la Vella

L’aqüeducte forma part del reg de l’Ama d’Altea la Vella,  va ser construït per a salvar el barranc en el seu recorregut de reg. Compta amb la condició de protecció ambiental i arqueològica. Les seues característiques constructives ens indiquen que ens trobem davant d’un dels sistemes de regadiu històrics del poble, que encara que segurament serà més antic, les primeres referències bibliogràfiques fan referència al segle XVIII.

Es tracta d’una construcció realitzada amb maçoneria travada amb morter i revestida amb morter de calç. La construcció està formada per un arc de mig punt realitzat amb dovelles de pedres irregulars, amb contraforts a un costat i a l’altre recolzats directament en la roca mare, per damunt de tota l’estructura es situa la sèquia de regadiu, també revestida amb morter de calç.