Font del Garroferet d’Altea la Vella

Situada a les faldes de la muntanya, al costat del camí entre la serra i el nucli urbà d’Altea la Vella. Hi ha referències d’aquesta font des del segle XVI, perquè Juan Bautista Antonelli en 1563 esmenta l’existència de diverses fonts als peus de Bernia, i entre elles aquesta font, com la més gran i la que rega moltes terres. La Font Gran que hui coneixem configura el seu cos central en 1884 amb la col·locació d’una pedra llaurada on figura aquest any.