Ral·li Fotogràfic Vila d’Altea

Edició 2023

Informació per a les persones participants

12/05/2023 20:00 h
Entrega d’objectius i inici del ral·li
CASA DE CULTURA ALTEA

13/05/2023 11-13 h 
Entrega de les fotografies
CASA DE CULTURA ALTEA

14/05/2023 12:00 h
Resolució del jurat
CASA DE CULTURA ALTEA

Edicions anteriors