Descobreixen un possible forn ceràmic i part de la muralla oest d’Altea la Vella

Les dues estructures han sigut documentades per un equip d’arqueòlegs locals i de la Universitat d’Alacant. Les restes del forn foren descobertes per José Antonio López Mira (Servei Territorial de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana) impulsant la realització d’una prospecció arqueològica en aquesta zona. Com a resultat de la mateixa s’ha documentat, a més d’un forn, altres vestigis en les parcel·les adjacents que corresponen, majoritàriament, a l’època medieval i moderna.

El traçat de la muralla, situat en el carrer Fondo d’Altea la Vella, havia passat desapercebut perquè estava ocult per una enorme quantitat de mala herba i per l’acumulació de runes que s’havien anant depositant en la zona des de feia dècades. El descobriment, 24 m de longitud i entre 2,4 i 2,6 d’alçària, fou notificat al Servei Territorial de Cultural i Esport de la Generalitat Valenciana, òrgan que activà la seua documentació arqueològica.

Tant els treballs de neteja i de retirada d’elements que pogueren afectar la integritat de l’estructura, com les tasques de registre foren coordinades per l’arqueòleg local A.J. Pérez Prefasi i l’historiador À. Llinares Planells, descobridors de la muralla.

Encara que aquest sistema defensiu va ser construït amb la tècnica de l’encofrat i ha aparegut un número de materials ceràmics des de l’època antiga fins a  la moderna, els resultat obtinguts encara son molt parcials. Seria necessari realitzar una excavació arqueològica que confirmés la seua naturalesa i la cronologia dels murs. Malgrat això, podem afirmar que es tracta d’un descobriment, el primer document fisic a Altea la Vella, que permet replantejar el traçat tradicional proposat per a les fortificacions de la vila, constituint, aleshores, una peça fonamental que cal ser tinguda en compte per a qualsevol estudi futur sobre el seu recorregut i morfologia.

VEURE NOTA DE PREMSA