Edició 2024

Publicació: Uns dies abans de la gala

Gala: 23-03-2024

Venda d’entrades: A ppis. de març

Notícies

Per a consultes:

Literatura Infantil i Juvenil

premisaltea.lij@alteacultural.com

Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez

premisaltea.francesc@alteacultural.com

Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa

premisaltea.carmelina@alteacultural.com