Premis Altea Bases

L’Ajuntament d’Altea, en col·laboració amb Aila Edicions, convoca el VIII Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, amb la finalitat de promoure el conreu de la literatura destinada a públic infantil i juvenil, fomentar hàbits de lectura en valencià i promocionar el municipi d’Altea, d’acord amb les bases següents:

1. Poden optar a aquest premi obres escrites en valencià que tinguen com a destinatari preferent un públic infantil o juvenil i que, conseqüentment, contribuïsquen a l’hàbit i el foment del plaer de la lectura. En el contingut del text ha d’aparéixer, almenys una volta —ni que siga testimonialment, simbòlicament o anecdòticament—, el nom propi ‘Altea’.

2. Les obres presentades, d’una extensió entre 25.000 i 300.000 caràcters (espais inclosos), han de ser originals i inèdites. En el cas concret que es tracte d’un àlbum il·lustrat, el treball es presentaria per mitjà de reproduccions en color a doble pàgina, i no resultaria d’aplicació la limitació mínima de caràcters establerta en aquesta base.

3. Les autores i els autors participants han d’enviar els originals en format PDF per mitjà del formulari digital https://www.alteacultural.com/premisaltea. L’organització dels Premis Altea de Literatura i Investigació en confirmarà, per correu electrònic, la correcta tramesa de l’arxiu. En el cas que es produïsca cap incidència tècnica amb el suport informàtic, l’organització en podrà sol·licitar la correcció, la reparació o el reenviament.

4. En la portada del treball haurà de constar únicament el títol de l’obra, el pseudònim i la llegenda «Opta al VIII Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil», sense cap referència a l’autoria. En el formulari web se’n faran constar el nom i els cognoms, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon de contacte. El funcionariat de l’Ajuntament d’Altea preservarà rigorosament, durant tot el procés, l’anonimat de les autories. Només se’n desvelarà la identitat de la persona que resulte guanyadora una volta resolt el Premi.

5. El termini de presentació d’originals serà fins al 31 de gener de 2024.

6. El Jurat serà integrat per tres persones de reconeguda solvència en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil.

7. El fet de participar en el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb les mateixes obres presentades a concurs.

8. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. L’import del Premi, dotat per l’Ajuntament d’Altea, serà de 4.000 €, dels quals se’n deduirà la quantitat que fiscalment corresponga. De més a més, l’autora o l’autor premiat percebrà, a part, els corresponents drets d’autor segons el contracte d’edició que Aila Edicions hi subscriurà.

10. L’autora guanyadora o l’autor guanyador es compromet a formar part del Jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi. S’entén que la dotació del premi inclou la remuneració per aquest compromís.

11. El veredicte es farà públic el 23 de març de 2024 en el transcurs de la Gala dels Premis Altea de Literatura i Investigació que tindrà lloc al Palau Altea Centre d’Arts. En aquesta Gala, la guanyadora o el guanyador, a part del premi en metàl·lic, rebrà el trofeu Aila, de l’Àrea d’Escultura de la Facultat de Belles Arts d’Altea, acreditatiu del Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil.

12. La participació en el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.


Consultes

Literatura Infantil i Juvenil

premisaltea.lij@alteacultural.com

L’Ajuntament d’Altea, amb la col·laboració de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, convoca el VIII Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, amb la finalitat de promoure el conreu de l’assaig i la investigació en valencià a propòsit del municipi d’Altea i de l’àrea geogràfica i cultural en què s’inscriu, d’acord amb les bases següents:

1. Poden optar a aquest premi obres d’assaig o d’investigació sobre temes referits a Altea, a la comarca de la Marina Baixa o, en general, a l’àmbit cultural valencià. Per extensió, també s’hi poden presentar obres d’assaig o d’investigació que, sense restriccions, tracten temàtiques relacionades amb el patrimoni humanístic, literari, històric, científic, lingüístic, folklòric, artístic, antropològic, sociològic i cultural de la Mediterrània occidental.

2. Les obres presentades, d’una extensió entre 80.000 i 500.000 caràcters (espais inclosos), han de ser originals i inèdites.

3. Les autores i els autors participants han d’enviar els originals en format PDF per mitjà del formulari digital https://www.alteacultural.com/premisaltea. L’organització dels Premis Altea de Literatura i Investigació en confirmarà, per correu electrònic, la correcta tramesa de l’arxiu. En el cas que es produïsca cap incidència tècnica amb el suport informàtic, l’organització en podrà sol·licitar la correcció, la reparació o el reenviament.

4. En la portada del treball haurà de constar únicament el títol de l’obra, el pseudònim i la llegenda «Opta al VIII Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez», sense cap referència a l’autoria. En el formulari web se n’hauran de fer constar el nom i els cognoms, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon de contacte. El funcionariat de l’Ajuntament d’Altea preservarà rigorosament, durant tot el procés, l’anonimat de les autories. Només se’n desvelarà la identitat de la persona que resulte guanyadora una volta resolt el Premi.

5. El termini de presentació d’originals serà fins al 31 de gener de 2024.

6. El Jurat, integrat per tres persones de reconeguda solvència en l’àmbit de l’assaig i la investigació, inclourà almenys un membre designat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

7. El fet de participar en el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb la mateixa obra presentada a concurs.

8. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. L’import del Premi, dotat per l’Ajuntament d’Altea, serà de 3.000 €, dels quals se’n deduirà la quantitat que fiscalment corresponga.

10. L’obra guanyadora serà editada per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

11. L’autora guanyadora o l’autor guanyador es compromet a formar part del Jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi. S’entén que la dotació del premi inclou la remuneració per aquest compromís.

12. El veredicte es farà públic el 24 de març de 2024 en el transcurs de la Gala dels Premis Altea de Literatura i Investigació que tindrà lloc al Palau Altea Centre d’Arts. En aquesta Gala, la guanyadora o el guanyador, a part del premi en metàl·lic, rebrà el trofeu Penell, acreditatiu del Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez.

13. La participació en el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.


Consultes

Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez

premisaltea.francesc@alteacultural.com

L’Ajuntament d’Altea, en col·laboració amb la Fundació Caixaltea i Aila Edicions, convoca el VIII Premi Carmelina Sánchez-Cutillas, amb la finalitat de promoure el conreu de la novel·la i la prosa creativa en valencià, d’acord amb les bases següents:

1. Poden optar a aquest premi obres de novel·la o prosa literària en valencià, sense limitació de gènere: novel·la, conte, relat, llibre de viatges, memòries, biografia, diari, etc.

2. Les obres presentades, d’una extensió entre 80.000 i 500.000 caràcters (espais inclosos), han de ser originals i inèdites.

3. Les autores i els autors participants han d’enviar els originals en format PDF per mitjà del formulari digital https://www.alteacultural.com/premisaltea. L’organització dels Premis Altea de Literatura i Investigació en confirmarà, per correu electrònic, la correcta tramesa de l’arxiu. En el cas que es produïsca cap incidència tècnica amb el suport informàtic, l’organització en podrà sol·licitar la correcció, la reparació o el reenviament.

4. En la portada del treball haurà de constar únicament el títol de l’obra, el pseudònim i la llegenda «Opta al VIII Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa», sense cap referència a l’autoria. En el formulari web se n’hauran de fer constar el nom i els cognoms, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon de contacte. El funcionariat de l’Ajuntament d’Altea preservarà rigorosament, durant tot el procés, l’anonimat de les autories. Només se’n desvelarà la identitat de la persona que resulte guanyadora una volta resolt el Premi.

5. El termini de presentació d’originals serà fins al 31 de gener de 2024.

6. El Jurat serà integrat per tres persones de reconeguda solvència en l’àmbit de la literatura contemporània.

7. El fet de participar en el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb la mateixa obra presentada a concurs.

8. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. La dotació del premi, a càrrec de la Fundació Caixaltea, serà de 5.000 €, dels quals se’n deduirà la quantitat que fiscalment corresponga. De més a més, l’autor premiat percebrà, a part, els corresponents drets d’autor segons el contracte d’edició que Aila Edicions hi subscriurà.

10. L’autora guanyadora o l’autor guanyador es compromet a formar part del Jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi. S’entén que la dotació del premi inclou la remuneració per aquest compromís.

11. El veredicte es farà públic el 23 de març de 2024 en el transcurs de la Gala dels Premis Altea de Literatura i Investigació que tindrà lloc al Palau Altea Centre d’Arts. En aquesta Gala, la guanyadora o el guanyador, a part del premi en metàl·lic, rebrà el trofeu La mà del sol, de Pepe Azorín, acreditatiu del Premi Carmelina Sánchez-Cutillas.

12. La participació en el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.


Consultes

Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa

premisaltea.carmelina@alteacultural.com