Proveïdors

>> CLIC ACÍ <<

(*) Les mercantils que presenten factures que superen 5.000,00 €, només podran ser presentades per FACe (no aplicable a persones físiques). +info https://face.gob.es/es

Ajuntament d’Altea
Pl. José Mª Planelles, s/n
03590 Altea (Alacant)
Planta 1a (Departament de factures)(*) Les mercantils que presenten factures que superen 5.000,00 €, només podran ser presentades per FACe (no aplicable a persones físiques). +info https://face.gob.es/es

Dades necessàries pera la tramitació mitjançant FACe:
Relacions de l’administració: Ajuntament d’Altea
· NIFS associats: P0301800I
· Oficina Comptable: L01030187 Intervenció
· Òrgan Gestor: L01030187 Ajuntament d’Altea
· Unitat Tramitadora: L01030187 Registre de factures

Ajuntament d’Altea
Regidoria de Cultura
Pl. José Mª Planelles, s/n
03590 Altea (Alacant)
CIF: P-0301800-I
Convenientment, indicar en la factura el número d’expedient de contractació, si el coneix.