Ajuda rebuda de la Diputació d’Alacant per al Museu Virtual de l’Ajuntament d’Altea

Mostra del Museu Virtual de l’Ajuntament d’Altea

L’Ajuntament d’Altea ha rebut una subvenció de la Diputació d’Alacant destinada al projecte Museu Virtual de l’Ajuntament d’Altea, per import de 8.997,31 €, en el marc de la convocatòria de “Subvencions a ajuntaments, fundacions i altres entitats sense fi de lucre de la pronvíncia d’Alacanat per a museus i col·leccions museogràfiques permanents 2023”.