L’Ajuntament d’Altea i la Conselleria d’Educació creen la comissió de seguiment de la integració del Conservatori

L’Ajuntament d’Altea i la Conselleria d’Educació creen la comissió de seguiment de la integració del Conservatori

L’Ajuntament d’Altea i la Conselleria d’Educació han creat una comissió de seguiment del conveni d’integració del Conservatori, signat a la fi del passat any i que suposava la integració del Conservatori Professional de Música d’Altea a la xarxa de centre docents públics de la Generalitat.

Aquesta comissió estarà composta per quatre membres de Conselleria: el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial; el subdirector general de Planificació Educativa i Centres Privats i Concertats, el cap del Servei de Gestió i Organització d’Ensenyaments Professionals i el director del Conservatori. I quatre de l’Ajuntament d’Altea: l’alcalde, el regidor de Cultura, el vicedirector del Conservatori i l’interventor.

“Aquesta és una comissió que ens permet veure com està funcionant la integració en les seues diferents facetes, i que s’ha valorat de forma molt positiva, perquè el procés s’està desenvolupant correctament”, ha comentat l’edil de Cultura.

En aquesta primera reunió de la comissió es va analitzar el compliment dels paràmetres del conveni, que tenia una moratòria de dos anys per a la consolidació del professorat, fet que ja s’ha complit. Actualment, s’està tramitant el canvi de personal administratiu, conserges i neteja dels quals segons aquest acord passarà a fer-se càrrec la Conselleria.

“Estem contents amb el procés, perquè l’alumnat no ha notat canvi, no els ha afectat de manera acadèmica i des de la Conselleria se’ns ha acompanyat i guiat en tot moment, resolent els dubtes que poguérem tindre i ajudant-nos en tots. Volem agrair-los la gran faena que han realitzat i que contínua, perquè ara estem treballant en el decret que marque la subvenció per al pagament al professorat”, ha comentat l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares. |ALTEADIGITAL.ES