Grups seleccionats per a la XIX edició d’Alteatre 2021

EL COMITÉ DE SELECCIÓ D’ALTEATRE 2021, EN SESSIÓ DE 3-05-2021, HA ACORDAT SELECCIONAR I ESTABLIR COM A RESERVA ALS SEGÜENTS GRUPS: